Enter your keyword

post

Apel do wszystkich środków masowego przekazu_Polish

Apel do wszystkich środków masowego przekazu_Polish

Do:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Od:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Apel do wszystkich środków masowego przekazu

W 2002 r. w drukowanym wydaniu magazynu „ Wariant zarządzanie-PROGNOZ” nr 4 (5) kwiecień 2002, s. 3 w artykule „Eurazja i wirusy” opublikowana została prognoza Grigorija Grabowoja zawierająca informacje o działaniach chroniących przed mutacjami wirusów i ratującymi ludzi. Magazyn  „Wariant zarządzanie-PROGNOZ” został zarejestrowany przez Ministerstwo Prasy i Mass Mediów Federacji Rosyjskiej. Numer rejestracyjny PI nr 77-11028 z 31 października 2001 r.  Magazyn jest dostępny w bibliotekach na poniższych witrynach internetowych:
https://vuprognoz2002.wordpress.com ,
http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880

Publikacja prognozy ostrzegawczej Grigorija Grabowoja stwierdza, co następuje:

„(…) należy wyróżnić Eurazję. Kraje tego kontynentu powinny, o ile to możliwe, zawierać dodatkowe umowy w sprawie nierozprzestrzeniania tych skomplikowanych sposobów masowego rażenia (…) Istnieje kilka powodów, a jednym z nich jest zmiana stężenia warstwy ozonowej, co może prowadzić do wystąpienia mutacji infekcji (…) zmutowane wirusy rozprzestrzenią się ponownie i ta sama część terytorium Chin, z którego rozpoczęła się infekcja, zostanie objęta nową, bardzo złożoną infekcją. Dlatego należy zadbać o to, by uniemożliwić nawet lokalne warianty wojen bakteriologicznych.

Analogicznie lokalne zmiany chemiczne mogą ulegać transformacji na poziomie genów, osłabiając pulę genów mieszkańców Eurazji w późniejszym terminie.

(…) Nie można dopuścić do wystąpienia takich problematycznych mutacji zwykłych patogenów. Dlatego w maju należy rozpocząć prace zapobiegawcze. Do tego czasu ze strony Chin może wpłynąć do Rosji propozycja rozpoczęcia negocjacji na ten temat. Oczywiste jest, dlaczego ma ona pochodzić z Chin. (…) W związku z tym kolejny aspekt nabiera ogromnego znaczenia – spokojna sytuacja na wszystkich kontynentach (…) Istotne jest, aby wewnątrzkontynentalne umowy uzupełniające zostały podpisane zgodnie ze specjalnym programem ustalonym w maju, i byłoby wskazane, aby Rosja poparła działania takich inicjatyw. (…) przeciwko cichej ekspansji bakteriologicznej konieczne jest stosowanie nie tylko pionowych, ale także międzypaństwowych systemów komunikacji poziomej, co pozwala na interakcję nie tylko za pośrednictwem władz federalnych, ale także stwarza możliwość dla rozwoju kontaktów między regionami. Na przykład gubernator przygranicznego okręgu może równie skutecznie dla rosyjskich interesów nawiązać kontakt z Chińczykami i tak dalej.”

W świetle bieżących wydarzeń związanych z infekcją koronawirusa COVID-19 została potwierdzona prognoza zarządzania traktująca o konieczności ochrony krajów przed mutacjami wirusa z Chin. Część prognozy stwierdzająca, że „istotne jest, aby wewnątrzkontynentalne umowy uzupełniające zostały podpisane zgodnie ze specjalnym programem ustalonym w maju, i byłoby wskazane, aby Rosja poparła działania takich inicjatyw”, został potwierdzona propozycją Rosji wobec ONZ w sprawie połączenia sił w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chinach. Obecnie oprócz powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, konieczna jest jednoczesna ochrona ludzi przed wirusami określonymi w magazynie przez Grigorija Grabowoja jako druga fala bardzo poważnej infekcji („zmutowane wirusy rozprzestrzenią się ponownie”).

Ponadto zgodnie z prognozą ostrzegawczą konieczna jest jednoczesna ochrona puli genów. W tym celu za pośrednictwem środków masowego przekazu należy poinformować wszystkich mieszkańców o treści prognozy. Dzięki temu każda osoba oraz urzędnicy odpowiedzialni za powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusów, pełne wyleczenie zakażonych i usunięcie następstw spowodowanych przez wirusy, będą wiedzieli, w jakim kierunku będą rozwijać się wydarzenia, i jaką w związku z tym powinni przyjąć strategię ochrony.

Zgodnie z prognozą ostrzegawczą Grigorija Grabowoja wcześniej należało podjąć następujące działania: (…) należy wyróżnić Eurazję. Kraje tego kontynentu powinny, o ile to możliwe, zawierać dodatkowe umowy w sprawie nierozprzestrzeniania tych skomplikowanych sposobów masowego rażenia (…) Istnieje kilka powodów, a jednym z nich jest zmiana stężenia warstwy ozonowej, co może prowadzić do wystąpienia mutacji infekcji (…) zmutowane wirusy rozprzestrzenią się ponownie i ta sama część terytorium Chin, z którego rozpoczęła się infekcja, zostanie objęta nową, bardzo złożoną infekcją. W związku z tym kolejny aspekt nabiera ogromnego znaczenia – spokojna sytuacja na wszystkich kontynentach (…) Istotne jest, aby wewnątrzkontynentalne umowy uzupełniające zostały podpisane zgodnie ze specjalnym programem (…). W Eurazji powinny zostać podjęte środki zapobiegawcze, zawarte dodatkowe umowy między krajami w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się problematycznych rodzajów wirusów masowego rażenia. Jednocześnie prognoza wskazuje, że źródło infekcji znajdowało się w Chinach, a także zwraca uwagę, iż „kolejny aspekt nabiera ogromnego znaczenia – spokojna sytuacja na wszystkich kontynentach (…) Istotne jest, aby wewnątrzkontynentalne umowy uzupełniające zostały podpisane zgodnie ze specjalnym programem (…) ” W związku z tym, po pierwsze możliwe było zapobieżenie infekcji w Chinach, ponieważ region ten został uwzględniony w prognozie ostrzegawczej jeszcze w 2002 r. Gdyby podpisano dodatkowe umowy między krajami, wtedy można byłoby podjąć natychmiastowe działania opracowane na podstawie takich umów i zapobiec zarażeniom w innych krajach, i tym samym zapobiec ofiarom COVID-19, ponieważ nie istniałoby źródło pandemii. Ze względu na fakt, iż struktury nie podjęły natychmiast działań wymienionych w prognozie ostrzegawczej Grigorija Grabowoja, dwa punkty zawarte w prognozie zostały potwierdzone. W związku z tym można stwierdzić, że jeśli informacje zawarte w prognozie nie zostaną wzięte pod uwagę, wówczas wystąpią kolejne przewidywane w niej wydarzenia. Działania ochronne, które powinny być podjęte w odpowiednim czasie dla następujących punktów prognozy: ochrona ludzi przed następną falą wirusów, które w magazynie Grigorij Grabowoj opisał jaką drugą falę bardzo złożonej infekcji, w której „zmutowane wirusy rozprzestrzenią się ponownie”, oraz równoczesna ochrona puli genów. Wpływ wirusa na pulę genów na razie nie został poruszony przez naukowców; doniesiono jedynie, że nie są w stanie przewidzieć długoterminowych konsekwencji COVID-19. W związku z tym konieczne jest opublikowanie prognozy ostrzegawczej Grigorija Grabowoja, dołączonej do niniejszego apelu, we wszystkich środkach masowego przekazu.

Grigorij Grabowoj opracował i kontynuuje rozwój technologii w celu zapobiegania zagrożeniom, o których traktuje jego prognoza ostrzegawcza. Niestety oszczerstwa przeciwko Grigorijowi Grabowojowi zamieszczone w Internecie powodują, że ludzie nie reagują na jego dokładne prognozy ostrzegawcze i nie wykorzystują zawartych w nich informacji do ochrony. Wspólne działania ludzi pomogą wprowadzić środki ochronne zgodnie z prognozą, zwłaszcza że zagrożenia wywołane pandemią dotyczą wszystkich. Szczegółowe omówienie prognozy Grigorija Grabowoja we wszystkich środkach masowego przekazu pozwoli zapewnić ochronę wszystkim ludziom. Dowody obalające oszczerstwa wysunięte przeciwko Grigoriemu Grabowojowi są dostępne na stronie internetowej http://drugg.ru/, http://lawyerheart898.wordpress.com/  i zostały opatrzone opinią prawną mecenasa Wiaczesława Koniewa.

W związku z powyższym proszę o publikację w mediach prognozy ostrzegawczej Grigorija Grabowoja, dołączonej do niniejszego apelu, oraz potwierdzenia wystąpienia dwóch punktów w niej zawartych, celem wprowadzenia rozwiązań ratujących ludzi na podstawie dwóch kolejnych punktów, o których traktuje prognoza ostrzegawcza. http://grigori-grabovoi-education.info/submission-for-all-mass-media_russian/

Z poważaniem, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.