Enter your keyword

post

Paziņojums visiem plašsaziņas līdzekļiem_Latvian

Paziņojums visiem plašsaziņas līdzekļiem_Latvian

Vieta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adrese: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             
E-pasts: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tālrunis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
No _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       
Adrese: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             
E-pasts: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Paziņojums visiem plašsaziņas līdzekļiem
PROGNOZ Grigorija Grabovoja

2002.gadā drukātā izdevuma “Variant upravļeņija PROGNOZ” (Nr. 4 (5), 2002. gada aprīlis) 3. lpp. rakstā “Eirāzija un vīrusi” tika publicēta Grigorija Grabovoja norādoša prognoze attiecībā uz veicamajiem pasākumiem aizsardzībai pret vīrusu mutācijām un cilvēku glābšanai. Avīze “Variant razvitija PROGNOZ” ir reģistrēta Krievijas Federācijas Preses, televīzijas un radio pārraides un plašsaziņas līdzekļu ministrijā. Reģistrācijas apliecība PI Nr. 77-11028, izdota 2001. gada 31. oktobrī. Avīze ir atrodama bibliotēkās un internetā
https://vuprognoz2002.wordpress.com,
http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880
Šajā Grigorija Grabovoja brīdinošās prognozes publikācijā ir teikts:
“…jāizceļ Eirāzija. Šī kontinenta valstīm pēc iespējas jānoslēdz papildu līgumi par šo problemātisko masu iznīcināšanas līdzekļu veidu neizplatīšanu… Tam ir vairāki iemesli, un viens no tiem — ozona slāņa koncentrācijas izmaiņas, kas var izraisīt infekciju mutācijas… mutējušie vīrusi atgriezīsies, un to Ķīnas teritorijas daļu, no kurienes tikai palaista infekcija, pārņems jauna, ļoti sarežģīta infekcija. Tieši tāpēc jāparūpējas, lai pat bakterioloģisko karu lokālie varianti nebūtu iespējami.

Tāpat lokālās ķīmiskās reakcijas var transformēties gēnu līmenī, vājinot Eirāzijas iedzīvotāju genofondu nākotnē.

…Nedrīkst pieļaut tik problemātisku parasto patogēnu mutāciju. Un darbs tā novēršanai jāsāk jau maijā. Līdz tam laikam Ķīna var vērsties pie Krievijas ar priekšlikumu sākt sarunas par šo tēmu. Ir skaidrs, kāpēc tas nāks no Ķīnas. … Tāpēc maksimāla nozīme ir arī citam aspektam — mierīgai situācijai veselos kontinentos… Tieši tādēļ, sākot ar maiju, īpašas programmas ietvaros jāveic papildu kontinenta līmeņa līgumu noslēgšana, un būtu labāk, ja Krievija atbalstītu šīs iniciatīvas. …cīņai pret kluso bakterioloģisko ekspansiju jāizmanto ne tikai vertikālie sakari, bet arī integrētās horizontālo sakaru starpvalstu sistēmas, kad sadarbība ne tikai notiek ar federālo varas iestāžu starpniecību, bet arī attīstās starp reģioniem. Piemēram, pierobežas apgabala gubernators Krievijas interesēs var vienlīdz efektīvi veidot sakarus ar tiem pašiem ķīniešiem utt.”

Pašreizējie notikumi saistībā ar Covid-19 infekciju apstiprina norādošas prognozes par nepieciešamību aizsargāt pasaules valstis pret Ķīnā atklāto vīrusu piepildīšanos. Prognozes daļas “tieši tādēļ, sākot ar maiju, īpašas programmas ietvaros jāveic papildu kontinenta līmeņa līgumu noslēgšana, un būtu labāk, ja Krievija atbalstītu šīs iniciatīvas” piepildīšanos apstiprina fakts, ka Krievija piedāvāja ANO apvienot centienus cīņā pret Ķīnā atklātā koronavīrusa izplatību. Pašlaik papildus vīrusa izplatības novēršanai jāveic savlaicīga cilvēku aizsardzība pret vīrusiem, kas atbilstoši Grigorija Grabovoja norādītajam avīzē bija otrs ļoti sarežģītas infekcijas vilnis — “mutējušie vīrusi atgriezīsies”.

Tāpat atbilstoši brīdinošajai prognozei jāveic savlaicīga genofonda aizsardzība. Lai to izdarītu, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību visi cilvēki jāinformē par šo brīdinošo prognozi, lai katrs cilvēks lokāli, kā arī amatpersonas, kas atbildīgas par pilnīgu vīrusu izplatības izbeigšanu, pilnīgu izārstēšanos no vīrusu izraisītajām slimībām un vīrusu izraisīto seku novēršanu, zinātu, saistībā ar kādu notikumu attīstības virzienu savlaicīgi jāveido aizsardzība.

Ja iepriekš saskaņā ar Grigorija Grabovoja brīdinošās prognozes daļu “…jāizceļ Eirāzija. Šī kontinenta valstīm pēc iespējas jānoslēdz papildu līgumi par šo problemātisko masu iznīcināšanas līdzekļu veidu neizplatīšanu… Tam ir vairāki iemesli, un viens no tiem — ozona slāņa koncentrācijas izmaiņas, kas var izraisīt infekciju mutācijas… mutējušie vīrusi atgriezīsies, un to Ķīnas teritorijas daļu, no kurienes tikai palaista infekcija, pārņems jauna, ļoti sarežģīta infekcija. Tāpēc maksimāla nozīme ir arī citam aspektam — mierīgai situācijai veselos kontinentos… Tieši tādēļ […] īpašas programmas ietvaros jāveic papildu kontinenta līmeņa līgumu noslēgšana…” Eirāzijā tiktu veikti novēršanas pasākumi, starp valstīm tiktu noslēgti papildu līgumi par aizsardzību pret problemātisko masu iznīcināšanas vīrusu veidu izplatību, savlaicīgi tiktu ņemts vērā, ka prognozē ir norāde uz infekcijas palaišanu Ķīnā, kā arī uz to, ka “maksimāla nozīme ir arī citam aspektam — mierīgai situācijai veselos kontinentos… Tieši tādēļ […] īpašas programmas ietvaros jāveic papildu kontinenta līmeņa līgumu noslēgšana”, tad būtu iespējams nepieļaut infekcijas izplatīšanos Ķīnā, jo atbilstoši 2002. gada brīdinošajai prognozei reģions bija zināms; balstoties uz noslēgtajiem papildu līgumiem starp valstīm, būtu iespējams uzreiz veikt pasākumus, kas izstrādāti saskaņā ar papildu līgumiem; un netiktu pieļauta infekcijas izplatīšanās citās valstīs, līdz ar to varētu nepieļaut Covid-19 upurus un nebūtu pandēmijas avota. Tā kā saistībā ar Grigorija Grabovoja brīdinošo prognozi tajā minētās varas iestādes savlaicīgi neveica prognozē uzskaitītos pasākumus, jau ir fiksēta divu prognozes punktu īstenošanās. Tādējādi ir pamats apgalvot, ka, neņemot vērā prognozē sniegto informāciju, var sākt realizēties nākamā prognozes daļa. Lai veiktu aizsargpasākumus saistībā ar turpmākajiem prognozes punktiem, t. i., lai atbilstoši prognozei veiktu pasākumus savlaicīgai cilvēku aizsardzībai pret nākamo vīrusu vilni, ko Grigorijs Grabovojs avīzē apzīmējis kā otru ļoti sarežģītas infekcijas vilni (“mutējušie vīrusi atgriezīsies”), savlaicīgai genofonda aizsardzībai, lai gan par to faktiski netiek runāts — pagaidām tikai ziņo, ka nav iespējams prognozēt Covid-19 sekas ilgtermiņā —, visos plašsaziņas līdzekļos jāpublicē Grigorija Grabovoja brīdinošā prognoze, kas izklāstīta šajā paziņojumā.

Grigorijs Grabovojs ir izstrādājis un turpina izstrādāt tehnoloģijas viņa brīdinošajā prognozē aprakstīto draudu novēršanai. Tomēr internetā sastopamo apmelojumu attiecībā uz Grigoriju Grabovoju dēļ cilvēki nereaģē uz viņa precīzajām brīdinošajām prognozēm un neizmanto tajās ietverto informāciju, lai izglābtos. Cilvēkiem jāapvieno pūliņi, lai saskaņā ar prognozi veiktu aizsargpasākumus, jo pandēmijas radītie draudi skar ikvienu. Plaši atspoguļojot Grigorija Grabovoja prognozes visos plašsaziņas līdzekļos, notiek reāla visu cilvēku glābšana. Pierādījumi, kas pilnībā apgāž apmelojumus un apsūdzības pret Grigoriju Grabovoju, kopā ar advokāta Vjačeslava Koņeva aizstāvības atzinumiem ir sniegti vietnē http://drugg.ru/, http://lawyerheart898.wordpress.com/ .

Ņemot vērā iepriekš minēto, piedāvāju jūsu plašsaziņas līdzekļos publicēt šajā paziņojumā iekļauto Grigorija Grabovoja brīdinošo prognozi, informāciju par diviem prognozes punktiem, kas ir piepildījušies, un līdz ar to arī par nepieciešamību savlaicīgi risināt cilvēku glābšanas uzdevumus, kas saistīti ar nākamajiem diviem brīdinošās prognozes punktiem.http://grigori-grabovoi-education.info/submission-for-all-mass-media_russian/

Ar cieņu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/Paraksts: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

Datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.