Enter your keyword

post

მიმართვა ყველა მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს_Georgian_Грузинский

მიმართვა ყველა მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს_Georgian_Грузинский

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
მისამართი: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ელფოსტა: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ტელეფონი: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
გამგზავნი _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
მისამართი: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ელფოსტა: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

მიმართვა ყველა მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს

2002 წლის ბეჭდურ გამოცემაში „მმართველობის ვარიანტი პროგნოზი“ ” №4 (5) აპრილი 2002წ. გვ.3 სტატია „ევრაზია და ვირუსები“ გამოქვეყნებულია გრიგორი გრაბოვოის მმართველობითი პროგნოზი იმ მონაცემებით, თუ რა ღონისძიებებია ჩასატარებელი ვირუსების მუტაციების დროს ადამიანების დასაცავად. გაზეთი „მმართველობის ვარიანტი პროგნოზი“ დარეგისტრირებულია რუსეთის ფედერაციის ბეჭდური საქმის, ტელერადიომაუწყებლობის და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების სამინისტროს მიერ. რეგისტრაციის მოწმობა ПИ №77-11028 2001წ. 31 ოქტომბერი. გაზეთის ნახვა შესაძლებელია ბიბლიოთეკაში, საიტებზე
https://vuprognoz2002.wordpress.com ,
http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880

გრიგორი გრაბოვოის ამ გამაფრთხილებელი პროგნოზის პუბლიკაციაში არის შემდეგი შეტყობინება:

«…გამოსაყოფია ევრაზია. ამ კონტინენტის ქვეყნებმა შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა დადონ დამატებითი ხელშეკრულება მასიური განადგურების ასეთი პრობლემური სახეობების არგავრცელების შესახებ…აქ რამოდენიმე მიზეზია და მათ შორის ერთ-ერთია – ოზონის შრის კონცენტრაციის ცვლილება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციის მუტაციის გაჩენა…მუტაციის შედეგად გარდაქმნილი ვირუსები შეიჭრებიან უკან ჩინეთში და ის ნაწილი, საიდანაც გამოუშვეს ინფექცია, იქნება ძალიან მძიმე, ახალი ინფექციით დაავადებული. სწორედ ამიტომ აუცილებელია ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ბაქტერიოლოგიური ომების ლოკალური ვარიანტებიც კი არ იყოს შესაძლებელი.

ანალოგიურად – ლოკალურმა ქიმიურმა დაზიანებები შეიძლება მოახდინოს ცვლილება გენის დონეზე, მოგვიანებით გამოიწვიოს ევრაზიის მკვიდრთა გენოფონდის დასუსტება.

დაუშვებელია უბრალო გამაღიზიანებლების ასეთი პრობლემური მუტაციები. მაისში კი ამის თავიდან ასაცილებლად მუშაობა უკვე უნდა დაიწყოს. ამ დროისათვის ჩინეთიდან შეიძლება წამოვიდეს რუსეთის მიერ შემოთავაზებული წინადადება ამ თემაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. გასაგებია თუ რატომ ჩინეთიდან. ….ამიტომ, სხვა ასპექტი ასევე იძენს მაქსიმალურ მნიშვნელობას – მშვიდი სიტუაციაა მთელს კონტინტენტებზე …სწორედ ამაშია აზრი, თუ რატომ უნდა მოხდეს შიდაკონტინენტთაშორისი დამატებითი ხელშეკრულების გაფორმება სპეციალური პროგრამის მიხედვით და უნდა მიმდინარეობდეს მაისიდან და უკეთესი თუ რუსეთი მხარს უჭერს ამგვარი ინიციატივების მოქმედებას. …მდუმარე ბაქტერიოლოგიური ექსპანსიის საწინააღმდეგოდ აუცილებელია გამოყენებული იქნას არამხოლოდ ვერტიკალური, არამედ სახელმწიფოთაშორისი ჰორიზონტალური კავშირის სისტემებიც, როდესაც არამხოლოდ ფედერალური ხელისუფლების მეშვეობით ხდება ურთიერთქმედება, არამედ კონტაქტები ვითარდება რეგიონებს შორის. მაგალითად, სასაზღვრო რეგიონის გუბერნატორს შეუძლია რუსეთის ინტერესებისათვის ეფექტურად იმოქმედოს და გავიდეს კონტაქტზე ჩინელებთან და ა.შ….».

COVID-19 -თან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენებმა, დაადასტურა ჩემი მმართველი პროგნოზი იმის შესახებ, რომ აუცილებელია მსოფლიოს ქვეყნების დაცვა ჩინეთიდან  მუტირებული ვირუსისგან. რაც შეეხება პროგნოზს, რომ «აზრი იმაშია, რომ შიდაკონტინენტთაშორისი დამატებითი ხელშეკრულებების ხელმოწერა უნდა მოხდეს სპეციალური პროგრამის შესაბამისად მაისიდან და უკეთესი იქნება, თუ ამგვარი ინიციატივების მოქმედებას მხარს დაუჭერს რუსეთი», ეს პროგნოზი დასტურდება იმით, რომ რუსეთმა გაეროს შესთავაზა მოხდეს ძალების გაერთიანება ჩინეთში აღმოჩენილი კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად. დღეისათვის, ვირუსის გავრცელების შეჩერების გარდა, საჭიროა ხალხის დროული დაცვა ვირუსებისგან, რომლებიც გაზეთში გრიგორი გრაბოვოის მიერ იყო აღნიშნული, როგორც ძალიან რთული ინფექციის მეორე ტალღა: “მუტირებულად გარდაქმნილი ვირუსები დაიძრებიან უკან”

ასევე, გამაფრთხილებელი პროგნოზის შესაბამისად, აუცილებელია გენოფონდის დაცვა დროულად. ამისათვის, მედიის საშუალებით, აუცილებელია ყველა გამაფრთხილებელი პროგნოზის ინფორმაციის გადაცემა ყველა ადამიანზე. ადგილზე მყოფმა ყველა ადამიანმა, ისევე როგორც ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ვირუსების გავრცელების სრულ შეწყვეტასა და ვირუსების სრულ განკურნებასა და ვირუსებით გამოწვეულ შედეგებზე, იცოდნენ, თუ რომელ მიმართულებით განვითარდება მოვლენები, რომ დროულად მოახდინონ დაცვის ფორმირება.

გრიგორი გრაბოვოის გამაფრთხილებელი პროგნოზის შესაბამისად კერძოდ: «… გამოსაყოფია ევრაზია. ამ კონტინენტის ქვეყნებმა შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა დადონ დამატებითი ხელშეკრულება მასიური განადგურების ასეთი პრობლემური სახეობების არგავრცელების შესახებ…აქ რამოდენიმე მიზეზია და მათ შორის ერთ-ერთია – ოზონის შრის კონცენტრაციის ცვლილება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციის მუტაციის გაჩენა…მუტაციის შედეგად გარდაქმნილი ვირუსები შეიჭრებიან უკან ჩინეთში და ის ნაწილი, საიდანაც გამოუშვეს მოწამვლა, იქნება ძალიან მძიმე, ახალი ინფექციით დაავადებული. ამრიგად, სხვა ასპექტი ასევე მიიღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას – მშვიდი სიტუაცია მთელ კონტინენტზე … ეს ასევე ნიშნავს იმას, თუ რატომ უნდა მოხდეს კონტინენტთაშორისი დამატებითი ხელშეკრულებების ხელმოწერა სპეციალური პროგრამის შესაბამისად..» განხორციელდებოდა პროფილაქტიკური ღონისძიებები ევრაზიაში, ქვეყნებს შორის დამატებითი ხელშეკრულებები მასობრივი განადგურების ვირუსების პრობლემური ტიპების გავრცელების შესახებ, დროულად იქნა გათვალისწინებული, რომ პროგნოზი მიუთითებს, რომ ინფექცია დაიწყო ჩინეთში, ასევე დროულად იქნება გათვალისწინებული, რომ ”მაქსიმალურ მნიშვნელობას იძენს სზვა ასპექტი – მშვიდი ვითარება მთელი კონტინენტის… სწორედ ამაშია აზრი, თუ რატომ უნდა მიდიოდეს კონტინენტთაშორისი ხელშეკრულები სპეციალური პროგრამით..»,  მაშინ, პირველ რიგში, შესაძლებელი გახდებოდა ინფექციის თავიდან აცილება ჩინეთში, რადგან რეგიონი გამაფრთხილებელი პროგნოზის მიხედვით ცნობილია 2002 წლიდან. ქვეყნებს შორის ხელმოწერილი დამატებითი ხელშეკრულებების საფუძველზე, შესაძლებელი გახდებოდა დაუყოვნებლივ ზომების მიღება შემუშავებული დამატებითი ხელშეკრულებების შესაბამისად და სხვა ქვეყნებში ინფექციის გავრცელება და COVID-19– ით გარდაცვლილთა თავიდან აცილება, არ იქნებოდა პანდემიის წყარო. ვინაიდან გრიგორი გრაბოვოის გამაფრთხილებელი პროგნოზის თანახმად, იმის გამო, რომ იგი დაუყოვნებლივ არ იქნა მიღებული იმ სტრუქტურების მიერ, რომლებიც პროგნოზში იყო ნათქვამი, იმ ზომების შესახებ, რომლებიც პროგნოზშია მითითებული, უკვე დაფიქსირებულია პროგნოზის ორი პუნქტის დადასტურება. ეს იძლევა იმის მტკიცების საფუძველს, რომ თუ პროგნოზის შესახებ ინფორმაცია არ იქნა გათვალისწინებული, მაშინ შეიძლება დაიწყოს შემდეგი პროგნოზის განხორციელება. დაცვითი ღონისძიებების ჩასატარებლად, ანუ ადამიანების დროული დაცვის თვალსაზრისით, პროგნოზირების ზომების მისაღებად, შემდეგი ვირუსული ტალღისგან ადამიანების დროული დაცვის თვალსაზრისით, რაც გრიგორი გრაბოვოის მიერ მითითებულმა გაზეთმა ძალიან რთული ინფექციის მეორე ტალღად აღნიშნა ”მუტანტურად ტრანსფორმირებული ვირუსები დაუბრუნდება”, იმის შესახებ, თუ რა გავლენას მოახდენს გენოფონდზე და მისი დროული დაცვის მიზნით, მეცნიერები ჯერჯერობით ვერაფერს ამბობენ, მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ მათ არ შეუძლიათ COVID-19– ის გრძელვადიანი შედეგების პროგნოზირება, აუცილებელია ყველა მედიაში გრიგორი გრაბოვოის გამაფრთხილებელი პროგნოზის გამოქვეყნება, რომელიც მოცემულია ამ მიმართვაში.

გრიგორი გრაბოვოიმ შეიმუშავა და აგრძელებს ტექნოლოგიების შემუშავებას საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რაც ნათქვამია მის გამაფრთხილებელ პროგნოზში. მაგრამ ინტერნეტში გრიგორი გრაბოვოის მიმართ ცილისწამება იწვევს იმ ფაქტს, რომ ადამიანები არ რეაგირებენ მის ზუსტ გამაფრთხილებელ პროგნოზზე, არ იყენებენ ამ პროგნოზებიდან მიღებული ინფორმაციას გადარჩენისთვის. ჩვენ გვჭირდება ხალხის ერთობლივი მოქმედებები პროგნოზის შესაბამისად, დამცავი ზომების განსახორციელებლად, რადგან პანდემიური სიტუაციიდან მომდინარე საფრთხეები ეხება ყველას. გრიგორი გრაბოვოის პროგნოზის ფართო გაშუქება ყველა მასმედიაში რეალიზებას გაუკეთებს ყველა ადამიანის რეალურ ხსნას. მტკიცებულებები სრულად უარყოფს ცილისწამებას, ბრალდება გრიგორი გრაბოვოისთან დაკავშირებით მოცემულია ვებგვერდზე http://drugg.ru/,http://lawyerheart898.wordpress.com/  ადვოკატ ვიაჩესლავ კონევის დასკვნითი მოსაზრებებით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთავაზობთ თქვენს მასმედიაში გამოაქვეყნოს გრიგორი გრაბოვოის გამაფრთხილებელი პროგნოზი, რომელიც შეიცავს ამ გაფრთხილებას, ინფორმაციას პროგნოზის დადასტურებაზე ორ პუნქტზე და ამის საფუძველზე საჭიროა გამაფრთხილებელი პროგნოზის შემდეგი ორი პუნქტის გათვალისწინებით ხალხის გადარჩენის ამოცანების დროულად გადაწყვეტა.

http://grigori-grabovoi-education.info/submission-for-all-mass-media_russian/

საუკეთესო სურვილებით, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ხელმოწერა: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

თარიღი : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.