Enter your keyword

post

Pöördumine kõigi massiteabevahendite poole_Estonian

Pöördumine kõigi massiteabevahendite poole_Estonian

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Aadress: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Saatja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aadress: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pöördumine kõigi massiteabevahendite poole

2002.aastal avaldati trükiväljandes “Juhtimisvariant PROGNOOS” nr 4 (5) aprill 2002 aasta lk 2 artiklis “Euraasia ja viirused” Grigori Grabovoi juhtiv prognoos andmetega selle kohta, mida tuleks teha viiruste mutatsioonide eest kaitsmiseks ja inimeste päästmiseks. Ajaleht “Juhtimisvariant PROGNOOS” on registreeritud Vene Föderatsiooni ajakirjanduse, ringhäälingu ja massiteabevahendite ministeeriumis 31. oktoobri 2001. a registreerimistunnistusega PI nr 77-11028. Ajalehtt on saadaval raamatukogudes ja veebis
https://vuprognoz2002.wordpress.com ,
http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880
Selles hoiatusprognoosis teatab Grigori Grabovoi järgnevat:
“… Euraasiat tuleks esile tõsta. Selle mandri riigid peaksid võimalikult suures ulatuses sõlmima täiendavaid kokkuleppeid nende massihävitusprobleemide probleemse leviku tõkestamiseks …. Põhjuseid on mitu ja üks neist on osoonikihi kontsentratsiooni muutus, mis võib põhjustada nakkuse mutatsioonide ilmnemist…mutantselt muundatud viirused naasevad tagasi Hiina territooriumi samasse osasse, kust nakkus alguse sai, tekitades uue väga keeruka nakkuse. Sellepärast tuleb hoolitseda selle eest, et bakterioloogiliste sõdade isegi kohalikud variandid oleksid võimatud.

Samuti võivad kohalikud keemilised kahjustused muunduda geenide tasemel, nõrgendades Euraasia elanike geenivaramut hilisemalt.

Tavaliste patogeenide osas selliseid problemaatilisi mutatsioone ei tohi lubada. Ja mais peaks selle vältimiseks juba tööd alustama. Selleks ajaks võis Hiina poolt tulla juba Venemaale ettepanek alustada sellise teema osas läbirääkimisi. Ja miks just Hiinast. … See on ka teine suure tähtsusega aspekt – rahulik olukord kogu mandril … Seetõttu on ka mõistlik, miks täiendavate mandrilepete allkirjastamine peaks toimuma alates maikuust toimuva eriprogrammi järgi ja on parem, kui Venemaa toetab sellist algatust…vaikse bakterioloogilise laienemise vastu on vaja kasutada mitte ainult vertikaalseid, vaid ka riikidevahelisi horisontaalseid sidesüsteeme, kus suhtlus ei toimu mitte ainult föderaalvõimude kaudu, vaid arenevad ka piirkondadevahelised kontaktid. Näiteks saab piiriala kuberner Venemaa huvides sama tõhusalt kontakteeruda nende samade hiinlastega jne.”

Praeguse koronaviirusnakkusega COVID-19 seotud sündmuste jaoks sai kinnituse prognoos vajaduse kohta kaitsta maailma riike Hiinas avastatud viiruse eest. Mis puudutab prognoosi seda osa, et “see on põhjus, miks mandritevaheliste täiendavate lepingute allkirjastamine peaks toimuma alates eriprogrammina alates maist ja parem, kui selliste algatuste aktiivsust toetab Venemaa,” kinnitab prognoosi tõsiasi, et Venemaa tegi ÜRO-le ettepaneku oma jõud ühendada Hiinas avastatud koroonaviiruse vastu leviku vastases võitluses. Praegu on lisaks viiruse leviku peatamisele vaja kaitsta inimesi ka viiruste eest õigeaegselt, mis Grigori Grabovi poolt viidatud ajalehes oli välja toodud kui väga keeruka nakkuse teine laine: „mutantselt muundatud viirused naasevad tagasi”

Ka vastavalt hoiatusprognoosile on vaja geenivaramut õigeaegselt kaitsta. Selleks on vaja meedia kaudu edastada selle hoiatuse prognoosi teave kõigile inimestele. Seega iga kohapeal viibiv inimene, samuti ametnikud, kes vastutavad viiruste leviku täieliku lõpetamise ja viiruste täieliku ravimise ning viiruste põhjustatud tagajärgede eest, teavad seoses sellega, millises suunas on sündmuste arendamine vajalik, et õigeaegselt formuleerida kaitse.

Kui varem vastavalt Grigory Grabovoi hoiatavale prognoosile osas „… Euraasiat tuleks esile tõsta. Selle mandri riigid peaksid võimalikult suures ulatuses sõlmima täiendavaid kokkuleppeid nende massihävitusprobleemide probleemse leviku tõkestamiseks …. Põhjuseid on mitu ja üks neist on osoonikihi kontsentratsiooni muutus, mis võib põhjustada nakkuse mutatsioonide ilmnemist …. mutantselt muundatud viirused tekitavad üleujutuse., liikudes tagasi Hiina territooriumi samasse osasse, kust nakkus alguse sai, tekitade uue väga keeruka nakkuse. Seetõttu saab teine aspekt maksimaalse tähtsuse – rahulik olukord kogu mandril …. Sellepärast tuleb hoolitseda selle eest, et bakterioloogiliste sõdade isegi kohalikud variandid oleksid võimatud.  Seetõttu on ka teine suure tähtsusega aspekt – rahulik olukord kogu mandril … Seetõttu on ka mõistlik, miks täiendavate mandrilepete allkirjastamine peaks toimuma toimuva eriprogrammi järg…”,  siis on esiteks võimalik Hiinas nakatumist ära hoida, kuna vastavalt hoiatusprognoosile on see piirkond alates 2002. aastast teada, riikide vahel sõlmitud täiendavate lepingute alusel oleks võimalik viivitamatult võtta vastavalt lisalepingutele välja töötatud meetmed ja ennetada nakkusi teistes riikides ja seega COVID-19 ohvrite ärahoidmiseks ei oleks olnud olemas pandeemia allikat. Kuna Grigory Grabovoi hoiatusprognoosi kohaselt oleks prognoosis näidatud meetmetest tulenevalt need struktuurid, mida ennustati, viivitamata kasutusele võtnud, on prognoosi kaks punkti juba kinnitatud. See annab alust väita, et kui prognoositeavet ei võeta arvesse, võib hakata realiseeruma järgmise prognoositeave. Järgmiste prognoosipunktide kaitsemeetmete jaoks, see tähendab õigeaegsete kaitsemeetmete kasutuselevõtmiseks järgmise viiruselaine eest, mille Grigori Grabovi ajalehes viitab kui väga keeruka nakkuse teine laine “mutantselt muundatud viiruste naasmisel”, geenivaramu õigeaegseks kaitseks, mille kohta teadlased pole siiani küsimust tõstatanud, kuigi väidetakse vaid, et nad ei suuda COVID-19 pikaajalisi tagajärgi ennustada, tuleb avaldada selles teates toodud Grigori Grabovoi hoiatav prognoos kõigis meediakanalites.

Grigori Grabovoi on välja töötanud ja arendab edasi ohu ennetamise tehnoloogiaid, millest tema hoiatusprognoosis teatatakse. Kuid internetis leviv laim Grigori Grabovoi kohta tooba kaasa selle, et inimesed ei reageeri tema täpsetele hoiatusprognoosidele, ei kasuta nende prognooside teavet päästmiseks. Kava meetmete rakendamiseks vastavalt prognoosile on vaja inimestele ühtseid meetmeid, kuna pandeemia olukorra ohud puudutavad kõiki. Grigori Grabovoi prognooside lai kajastamine kõigis massiteabevahendites realiseerib reaalselt kõigi inimeste päästmise. Grigory Grabovoi kohta esitatu laimu lükkavad ümber tõendid, mis on esitatud veebilehell http://drugg.ru/, http://lawyerheart898.wordpress.com/ koos advokaadi Konev Vjatšeslavi kaitsvate arvamustega.

Eelnevale tuginedes teen ettepaneku avaldada teie massimeedias selles pöördumises sisalduv Grigori Grabovoi hoiatusprognoos, teave prognoosi kinnitamise kohta kahes punktis ja selle põhjal vajadus õigeaegselt lahendada inimeste päästmise ülesanded seoses hoiatusprognoosi kahe järgmise punktiga.

http://grigori-grabovoi-education.info/submission-for-all-mass-media_russian/

Lugupidamisega, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/Aadress: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

Kuupäev: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.