Enter your keyword

post

Interjú Grigorij Grabovojjal

Interjú Grigorij Grabovojjal

Interjú Grigorij Grabovojjal. Aki kérdez: Michael Friedrich Vogt.

Kedves nézőink! Mai beszélgetésünk nagyon rendhagyó lesz. Vendégem: bolygónk egyik legkiemelkedőbb személyisége. Oroszország egyik legkiemelkedőbb személyisége. Különleges élményben lesz részünk. Nagy megtiszteltetés, hogy lehetőségünk nyílott a személyes beszélgetésre. Üdvözlöm Önöket!

Grabovoj G.P.: Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy interjút adhatok. Elöljáróban néhány szó magamról. Grabovoj Grigorij Petrovics vagyok, 1963. november 14-én születtem Kazahsztánban, a simkenti terület, kirovi járás, Kirovszkij település Bogara falván.

Kazahsztánban végeztem az általános iskolát, majd a Taskenti Állami Egyetem alkalmazott matematikai és mechanikai tanszékén szereztem diplomát „Mechanika” tárgyból.

Az egyetem elvégzése után Taskent város tervező irodájában dolgoztam, mely az Általános Gépipari Minisztérium alá tartozott. Űrtechnológiával, különböző berendezések kifejlesztésével foglalkoztunk, ami a Föld körüli komplexumokkal kapcsolatos.

Utána a „Tudományos Centrum” tudományos kutató központban dolgoztam, szintén az aspirantúra vezetőjeként.

Most pedig Spanyolországban dolgozok, szintén kozmikus berendezések kifejlesztésén.

Párhuzamosan fejlesztem a Tanításom is, melynek célja: örök élet mindannyiunknak. Ennek megfelelően, ilyen irányú tudományos kutatásokat is végzek, saját elgondolású műszereket fejlesztek ki.

Ilyen például a PRK-1U, az örök életre vonatkozó koncentráció-fejlesztő eszköz. Elmondhatom, olyan műszeripari szabadalmak birtokosa vagyok, mely mindenki számára elérhetővé teszi készülékem alkalmazását.

Kérdés: Hogyan jutott el elhivatottságáig? Hány éves korában? S hogyan reagált környezete a képességeire?

Grabovoj G.P.: Először is, én mindig is úgy gondoltam, hogy látni azt, ami tőlünk távol történik, amit fizikai látásunkkal nem láthatunk – az a megszokott, az a norma.

Így hát már gyerekkoromban is hozzám fordultak a társaim, ha meg akarták tudni, ki hol van éppen. Megmondtam nekik, de közben úgy voltam vele, hogy ez menne bárkinek.

Nem sokkal később derült ki, hogy az adottságom a tisztánlátás képességéhez tartozik. Később, mikor már határozottabban kezdtem alkalmazni, tanulmányaim során, mikor a feladat megoldása nélkül is tudtam az eredményt, objektív alapokon is rögzítették, hogy ez egy különleges adottság. Ez bennem megvolt, s környezetem nagyon kedvezően reagált rá. Vagyis amikor iskolába jártam, a gyerekek egyre többet kérdezgettek tőlem.

Készültek videofelvételek is ENSZ-vonalon, Kazahsztánban, ahol nevelkedtem. Volt osztálytársaimat kérdezgették, ők idézték fel emlékeiket. Például egy alkalommal intettem valakit, ne menjen végig a gerendán, mert leesik.

Nem hallgatott rám, s leesett róla. Úgy könyveltek el, mint akinek bármikor számíthatnak a tanácsaira. Épp ezért mondhatom, hogy egészében véve a környezetem nagyon kedvezően fogadta az adottságaimat.

Véleményem szerint bármilyen képesség, ami túlmegy a szokásos logikai szinten, az mindig csak hasznunkra válhat.

Kérdés: Napjainkban többen is tanulmányozzák az emberi tudatot. Miben tér el az ön megközelítése másokétól, akik hasonló jellegű kutatásokat végeznek?

Grabovoj G.P.: Először is leszögezném, hogy tudat progresszív eszközökkel végzett kutatása, az ilyen irányzat általában, az emberek számára nagyon fontos. Kutatásaimban jómagam abból indulok ki, amit konkrétan én végzek. Például én az irányító tisztánlátást és az irányító előrejelzést alkalmazom. Meggyőződöm a használhatóságáról. Utána tudományos kutatásokat végzek. Fizikai-matematikai a végzettségem, így hát fizikai-matematikai számításokat végzek, s ezzel egyidejűleg, többek közt szabadalmaztatom is munkáim eredményeit. Vagyis alkalmazom a hagyományos tudományt is, melynek segítségével sok folyamat objektív alapokra helyezhető; olyan esetekben pedig, amikor a hagyományos, ortodox tudomány nem nyújt pontos választ, saját struktúrákat alkotok, tudományost is, kutatóit is. Így kibővítem a kutatások területét, s ez több esélyt kínál a válaszok megszerzésére.

Mindeme tevékenységek célja az örök élet, mindenki számára. Épp ezért, módszerem gazdag gyakorlati eredményeket mutathat fel, melyeket szintén objektív alapokra helyezek tudományos megoldásokkal és saját személyes gyakorlatommal egyaránt. Követőim mára szintén széles körben értek el gyakorlati eredményeket.

Kérdés: A tömegtájékoztatási eszközök kapcsolatba hozták az Ön nevét Beszlánnal is. Milyen események történtek ott?

Grabovoj G.P.: Nos, a beszláni túszdrámát, terrorcselekményt követően 2006. április 20-án bűnvádi eljárás indult. Az eljárás megindításáról szóló határozatban az állt, hogy, úgymond, a beszláni gyerekek feltámasztását ígérő kijelentések hangzottak el. Ugyanakkor azonban, az ügyészségi előzetes nyomozás, valamint a bírósági vizsgálat eredményeként a 2008. július 7.-i ítélet felmentő része határozottan leszögezi, hogy senki sem szenvedett sérelmet Beszlánban, s így az említett értesüléseket megcáfolták. Ide tartozik az is, hogy bűnügyi eljárási kódex keretein belül Vjacseszlav Konyev ügyvéd kérdőíveket küldött szét, s gyakorlatilag mindenki, aki szenvedő alanya volt a terrorista cselekménynek, azt válaszolta, hogy nem hangzott el ilyesmi ígéret.  Éppen ezért, a bírósági ítélet bevezető részéből is egyértelműen kiderül, hogy az információ megalapozatlan volt, s azt értelemszerűen a bírói szervek is megcáfolták.

Kérdés: Nevezhető-e mindaz, amit a tömegtájékoztatási eszközök terjesztettek, koholt hamisítványnak, hogy félrevezessék az embereket?

Grabovoj G.P.: Igen. Úgy alakult, hogy mára prejudikális jelentőséget nyert az ítélet; s abból kiindulva egyértelmű, hogy félretájékoztatásról volt szó.

Kérdés: Ez év május 23-án Németországban olyan információ terjedt el, mely Németország fejlődési kilátásait borúlátóan ítélte meg. Állítólag Önnel volt összefüggésbe hozható. Az Ön ügyvédje, Vjacseszlav Konyev cáfoló nyilatkozatot, követelést tett közzé a sajtóban. Van-e már valami eredménye ennek?

Grabovoj G.P.: Megint csak megalapozatlan, a valóságnak meg nem felelő információt röppentettek fel a tömegtájékoztatási eszközök. Először egy ukrán kiadványban jelent meg olyan hír, miszerint én állítólag Németország kilátásait illetően nyilatkoztam. Ráadásul a szöveg olyan jellegű volt, amiből úgy tűnt, csaknem azt mondtam, hogy perspektívájában feudális anarchiába is süllyedhet az ország. Nos, először is, aki a prognózist készítette, talán nem tudta, hogy már az általános iskolai tananyagból is teljesen egyértelmű: a feudalizmusnak nevezett társadalmi-gazdasági alakulat letűnt, immár a múlté. Világos, hogy már csak ezért sem adhattam volna ilyen előrejelzést.

Meg kell, hogy említsem, mégiscsak felsőfokú végzettséggel rendelkezem, s végzettségemnek megfelelő nézőpontból tisztában vagyok a gazdasági törvényszerűségekkel. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan ország, mint Németország, fejlett tudományigényes gazdasággal, természetesen lehetősége keretein belül fog fejlődni a jövőben is. Az is ugyanilyen nyilvánvaló, hogy egy fejlett tudományos gazdasággal rendelkező országban feudális anarchia, hűbéres feldarabolódás – nos, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Ha semmi mást, csak a végzettségemnek és tájékozottságomnak megfelelő szintű gazdasági ismereteimet tekintjük is, akkor is egyértelmű, hogy magam sosem írnék ilyen prognózist. Ennek megfelelően most, mint, úgymond, megtámadott fél, ügyvédemmel, Vjacseszlav Konyevvel követelést tettünk közzé, s több internetes oldalon már el is távolították az adott anyagokat. Folytatjuk tovább e tevékenységünket, míg csak tárgyilagosan megállapítást nem nyer, hogy ilyen prognózis tőlem márpedig nem származik.

Kérdés: Olyan hírek terjedtek el az Interneten, hogy valaki szellemi kapcsolatban áll Önnel, s rajta keresztül ad át információt. Mi ez: városi legenda? S megengedhető egyáltalán az ilyesmi?

Grabovoj G.P.: Úgy vélem, bárminemű fizikai kapcsolat hiányában is rám hivatkozni – nos, nem igazán célszerű. Mert mindenkinek megvan a maga véleménye arról, milyen úton jut szellemi információhoz. Éppen ezért természetesen a véleményem az: nem megengedhető. Egyszerűbb valamelyik irodához fordulni, konkrét információt adni, amire magam is válaszolhatok, például személyesen.

Kérdés: Másik hasonló: szintén az Interneten kering, hogy az Ön személyi igazolványának száma megegyezik a születési dátumával. Ezt mire véljük? Jó jel? Ön mit válaszolna?

13:35 Grabovoj G.P.: Hát… nézzük azt a számot! Nos, csak két szám egyezik meg, az 1 4. Általánosságban azt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy a különböző információs területekről származó számok egybeesése: ez mindig az irányítás területéhez tartozik. Mindig lehet optimálisan irányítani bármilyen számokkal is. Éppen ezért az a vélemény, hogy ez az egybeesés valamiféle korrekcióra szorul – nos, én nem így gondolom. Még akkor sem, ha tényleg van valamelyes egybeesés. Megfigyeltem munkám során, például most Spanyolországban, az űrkutatási célú műszerek kifejlesztése során, hogy vannak olyan feladatok, melyeket terv szerint kell elvégezni adott időben, vagy esetleg sürgős jelleggel. Nos, itt, ezek esetében az úgynevezett számsoros irányítás alkalmazása a határidők tekintetében, a gazdasági elemzés során, a gyártási folyamat elemzésekor, szóval ahol számokkal kerülünk kapcsolatba: ezekben az esetekben, komplex struktúrák részeként, az aktuális gazdasági törvényszerűségekből kiindulva lehet alkalmazni számsoros analitikai kutatásokat. Vagy más feladatok esetében is, például ha sürgősen kell elkészíteni egy nagyon bonyolult szerkezetű alkatrészt. Vagyis, általánosabban fogalmazva, a kérdésre olyan választ adnék, hogy foglalkozni kell a számsoros módszerek folyamatainak kutatásával, használni kell azokat az analízisek során, csak természetesen mindig az adott rendszerek irányításának szintjén kell maradni.

Kérdés: Folytassuk most az Ön Tanításával: az események irányítása a tudat által. Kérdésem a következő: az emberi irányításnak vannak-e valamilyen határai, korlátai?

Grabovoj G.P.: Úgy gondolom, nincsenek. Hiszen a tudat határtalanul fejleszthető, tanúskodik erről a megismerés logikája is. S mivel magam pontosan ezzel, az örök élet technológiáival foglalkozom, nálam a tudat határtalan fejlesztésének feladata mindenki számára feladat, ezt mindenkinek meg kell valósítania.

Kérdés: Mindenki megtanulhatja az irányítást? Vagy van valami különbség az emberek között, hogy egyesek képesek rá, mások meg nem? Bárki elsajátíthatja?

Grabovoj G.P.: Nos, ahogy az életet is örök időre kapja mindegyikünk, ugyanúgy mindegyikünkkel vele születik az irányítás teljes arzenálja is. Ez lényegében meg is adja számára az örök élet lehetőségét, hacsak nem kezdi elfelejtgetni a belső fejlődés némely elemeit. Meg mindig idejében be is kell kapcsolni a belső irányító mechanizmusokat. Épp ezért meggyőződésem, hogy erre mindenki alkalmas, kivétel nélkül. Az én feladatom pedig az: feltárom az emberek előtt azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével reálisan tudatosíthatják önmagukban, hogy valóban képesek végrehajtani konkrét örökkévaló cselekedeteket.  A kellő időben előtörhet belőlük az alkotó készség, máskor pedig tökéletes nyugalomra képesek. Általában elmondható: nyugodtan folytathatják megszokott életvitelüket, mint bárki, s mégis örökké élhetnek. Természetesen ez is azt mutatja, hogy korlátok nincsenek, semmilyenek. Mindenki elsajátíthatja a szükséges tudást. Mindenki képes a kellő időben és a kellő mennyiségben elsajátítani kellő tudást ahhoz, hogy örökké éljen.

Kérdés: Mennyi hozzájárulás szükséges az Ön részéről, hogy ezt megvalósítsák az emberek? Csak az Ön személyes jelenlétében, csak az Ön segítségével lehetséges ez?

Grabovoj G.P.: Hogyan is állunk ezzel ma? Tanításom elsajátításához megvan a megfelelő tanulási program. Szabványos oktató programként használható. Megjelent továbbá sok művem is. A program részét alkotó műveim már mind, kivétel nélkül. Az oktatási terv alapja egyszerű, a műveim a megírásuk szerinti időrendbe vannak besorolva. Így hát, hasonlóan bármely más szöveges oktató programhoz, nincs szükség különösebb személyes közreműködésemre, kivéve néhány esetet, néhány magyarázatot, amit nekem kell megadnom. De ez ritka eset, mert a program úgy lett felépítve, hogy az ember alapvetően önmaga, önállóan találja meg a válaszokat. Hozzá kell tennem azt is, hogy mindenképp szükség van azonban a közreműködésemre, ha új tudást nyújtok, például új könyvek, új művek révén. Ezek terjedhetnek a világhálón át is, bármilyen formában. Mert a világ változik. S természetesen, figyelemmel kell kísérni a világ összes, különféle információs területét, egységbe fűzni őket, előrejelezni kölcsönhatásaikat. Bizton hiszem, ez természetesen az én dolgom, képes vagyok rá. Valamint, ami a kizárólag saját műveimet érinti, azt is természetesen magam kell csináljam, nekem kell tovább fejlesztenem. Éppen ezért, a programnak eme részével kapcsolatban: mindenki, aki a standard oktató program alapján tanul, egyszerűen időnként ismerkedjen meg az új anyagokkal is. Ezeket folyamatosan illesztem be az oktatási programba.

Kérdés: Néhány éve már, hogy Carola Sarrasin is terjeszti az Ön tudását, Tanítását a „Thailand-projekt” keretén belül, Thaiföld északi részén. Milyen perspektívát lát Ön e kezdeményezésben?

Grabovoj G.P.: Carola Sarrasin, meglátásom szerint, nagyon sokat tett úgy Thaiföldön, mint másutt is (hiszen korábban Európában működött), Tanításom terjesztése érdekében. Elmondhatom, hogy a Thailand-projekt nagyon sokat összefog a szellemi, a szellem általi fizikai fejlődésről szóló terület vezető irányzataiból. Az örökkévaló élet kánonjait gyakorlatilag tökéletesen pontosan abban a formában oktatja, mely a legjobban megfelel ahhoz, hogy Thaiföld nyugodt, jóindulatú környezetében tanulmányozzuk. Mint említettem, magam az űrkutatásban alkalmazott műszerek kifejlesztésével foglalkozom mostanában, így nem is lenne lehetőségem személyesen közreműködni Thaiföldön. Mindazonáltal, a jövőre nézve úgy vélem, célszerű lehet valamilyen oktató tanfolyamokat tartanom, legyenek akár rövidebbek is, akár egyszeriek, ott a távoli területeken, beleértve Thaiföldet is. Ezzel kapcsolatban meg kell említenem azt is, hogy a Thailand-projekt keretein belül Tanításom technológiáját nagyon pontosan adják tovább: a szabvány oktatási terv keretében gyakorlatilag pontosan igazodnak az Egyetemi oktatási szinthez. Így tehát az, amit a Thailand-projekt keretein belül tesznek, nyugodtan mondható, megfelel az Egyetemek alap oktatási szerkezetének. Ezeket az Egyetemeket mostanában szervezem a világ különböző pontjain. Tehát éppen ezért, ez nagyon fontos, jelentős projekt, mely nagyon sok ember számára nyújt precíz ismereteket az örök életről. Elméleti síkon, egészét tekintve megfelel a társadalom előtt álló feladatoknak, az öröklét felé vezető, nyugodt ütemű fejlődésnek. Egyszóval, nagyon hálás vagyok Carola Sarrasinnak. Mint mindenkinek, aki a Thailand-projekt keretein belül részt vesz az oktatási folyamat szervezésében. Természetesen meggyőződésem, hogy akinek lehetősége nyílik tanulni e projekt keretein belül, annak ez távlatilag igen sokat nyújthat; már csak azért is, mert ez az Egyetemi program alapja is egyúttal. Aki részt vesz a képzésen, bízhat benne, hogy valószínűleg beszámítjuk ezt az Egyetemi képzési struktúra részeként.

Kérdés: Carola szeretne egy találkozót, nagy találkozót rendezni azok részvételével, akik az Ön Tanításának követői, akik mélyen tisztelik Önt. Mit gondol, volna lehetősége Thaiföldre utazni és részt venni egy ilyen találkozón?

Grabovoj G.P.: Mint említettem is, elméletileg, távlatilag, természetesen szeretnék részt venni egy ilyesmi találkozón. Most azonban űrkutatási berendezések fejlesztésén dolgozom, s jó pár berendezés az ipari titokvédelem bizonyos szintjének hatálya alá esik.

Így egyelőre nem áll módomban bárhová elutaznom, mint például Thaiföldre sem. Természetesen egy valamikori későbbi időpontban, ha kevésbé titkos fejlesztéseken dolgozom majd, szóba jöhet egy thaiföldi látogatás, ez nekem is örömömre szolgálna. A helyszínen tanulmányozhatnám a környezet és az oktatási folyamat harmonizálásával létrejövő struktúrát.

Kérdés: Napjainkban sok tudós, s más emberek is emlegetik, hogy különleges időket élünk, hogy a közeljövőben bekövetkezhet egy kvantumugrás, mely nagy változásokat okozna mind az emberek fizikai életében, mind pedig az emberek tudatában. Mi az Ön álláspontja e kérdésben? Grabovoj G.P.: Nos, mit mondhatnék… Az iskolában, s az Egyetemen is német nyelvet tanultam. Egyszer kezembe került, s elolvastam egy könyvet németül a kvantummechanikáról. Határozott, konkrét álláspontot képviselt a kvantumugrásról, miszerint ez egyféle magasabb energia-állapotnak felel meg. Mint tudjuk, létezik az anyag szerveződésének egy bizonyos kettős szemlélete: vagyis mikroszinten a mikroanyagot tekinthetjük részecskének vagy hullámnak is. 27:13 Óriási jelentőségű e szemlélet, még fizikai szemszögből tekintve is. Az egyetemes energia-állapot felemelkedése: ez az, amit kvantumugrásnak tekintünk.

Emellett érthető az is, hogy létezik egy általános felfogás, s létezik egy szakmai értelmezés is. Jómagam az egyetemen részt vettem egyéves kvantummechanikai kurzuson is, így szemlélhetem a dolgot akár az ismert hagyományos, ortodox álláspontról, akár az általános felfogás talaján állva. 28:03 Összegezve elmondhatom, hogy az adott energiaszint feljebb emelésének kérdését meg kell oldani azért, hogy megoldjuk az élet végtelen kérdéseit. E kérdést a kvantumugrás szempontjából szemlélni: lényegében ez az egyetlen alapvető, s az egyetlen hiteles fejlődési irányzat.

Épp ezért most pont olyan technológiákat dolgozok ki, melyek a kvantumugrás, az energiaszint szempontjából, e szint emelésének szempontjából teszik lehetővé időben elérni e szintet. Az oktatási programnak is része ez. Segítségünkre vannak különböző berendezések is, például a PRK-1U, az örök életre vonatkozó koncentráció-fejlesztő eszköz.  Gyorsabban kell oktatnunk az embereket; még azokat is, akik számára korábban ismeretlen volt az élet eme oldala. Hiszen az örök élethez fontos természetesen a megfelelő időzítés is, mert mindenki előtt ott áll e feladat, az örök élet feladata. Nekem pedig hozzá kell fűznöm, hogy természetesen magam is ebben az irányban fejlesztek, s azon igyekszem, hogy ebben az értelemben az mindenki számára elérhetővé váljék.

Kérdés: E nagy változások, ez a kvantumugrás minden embert érint? S ha nem mindenkit, mi lesz azokkal, akik, hogy úgy mondjam,  hiányos ismereteik következtében hoppon maradnak? Akiket ez nem érint. Velük mi lesz?

Grabovoj G.P.: A dolog lényege az, hogy a kvantumugrás fogalma, hogy ez egy nagyobb, telítettebb energiaszint – nos, e fogalom mindenkit érint, a kilátásaink, kötelességeink miatt, a világ alapvető felépítéséből kifolyólag, s mert az örök élet szükségszerű, törvényszerű mindannyiunk számára.

Mindenkit érint. Minőségileg új szint. Mindenkit érint az energizálás, melyet úgy határozhatunk meg, hogy a végtelen jövő hatalmas energiaáramot ad a jelennek. Más kérdés, hogy széleskörű felvilágosító munkára van szükség, széles körben meg kell magyarázni az embereknek a helyzetet, hogy mind a hagyományos fizika, mind pedig valamiféle általános nézőpontból a kvantumugrással kapcsolatban megértsék, hogy mindenre van megoldás.

Vegyük például Schrödinger kvantummechanikai egyenletét! Kijelenthetem: léteznek bizonyos megoldások, melyek a kvantummechanika nagyon sok olyan kérdésére is választ adnak, mik eddig megválaszolatlanul maradtak. Egészében véve, a tudomány lehetőségei óriásiak: a matematikáé, fizikáé, más tudományágaké. A tudomány szintjén képesek mindannyiunknak segítséget nyújtani.

A szellemi fejlettség szintjén pedig természetesen mindenki képes felkészülni önmaga is, például a Tanításom programjának elsajátításával. Felkészülhet, s egyszerűn átléphet az érzékelés új szintjére, hol a rengeteg végtelen jövőt új energiaszintként érzékeljük.

S amikor az ember látja a horizontot, akkor már szabad, akkor már örökké élhet. Szóval én úgy vélem, hogy leginkább megismerés, oktatás kérdése az egész, ehhez pedig megvannak a jól bevált eszközök; nagyon hatékonyak, garantáltan sikerre vezetnek.

Kérdés: A valóság egyetemes átalakításáról van szó, talán új valóság kialakításáról. Mi az Ön hozzájárulása e folyamathoz?

Grabovoj G.P.: Magam, mint említettem, az örök élet mindenki számára történő megvalósításával foglalkozom. Esetünkben, a valóság átalakítása kérdésének szempontjából a lényeg az: több tudásra van szükség. Többre, mégpedig pontosan ilyen tudásra: mondjuk úgy, szűk szakmai ismeretekre, melyekkel elérhető az öröklét. Bár a szűk szakmai esetünkben inkább úgy értendő, hogy mindig szorosan egy területre irányul, az örökkévaló életre. Ez az a feladat, melynek keretében magam is igyekszem hozzájárulni ahhoz, mit én látok, például az adottságommal; ahhoz, mit magam is megerősítettem már. Különböző munkáimmal tanítani igyekszem az embereket, folyamatosan jelennek meg újabb műveim.

Ez lehetővé teszi számukra, hogy tovább éljék megszokott, mindennapi életüket, társas életüket, mely semmiben sem különbözik a többiek normális életvitelétől – s mégis, képesek legyenek a tudás minőségileg új szintjére továbblépni. Tanításom módot nyújt erre, széleskörű gyakorlati eredményeink szavatolják ezt. Vegyük például hatkötetes kiadványomat: „Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja”. Szerepelnek benne az elért eredményeink is, úgy az enyémek, mint a követőimé, tanítványaimé is; s ezek arról tanúskodnak, hogy az emberek gyakran nagyon gyorsan és könnyen átlátják, megértik e fejlődési irányvonal lényegét.

Mint mai beszélgetésünk során már említettem, személyes képességei szerves részeként születésétől fogva megvan ez mindenkiben. Ha ezt tovább vezetjük, oda jutunk, hogy ma már egyértelműen kijelenthetjük, a legfontosabb: sajátítsa el mindenki, idejében, a szükséges ismereteket. Épp ez az, mire módot is nyújt a Tanításom. Segítsünk egymásnak, igyekszem fejleszteni a műszaki hátteret is: ehhez kapcsolódik például az űrkutatási berendezések fejlesztése, mert így kontrollálhatjuk többek közt a külső kozmoszt is. Gondolok itt például a különféle, bonyolult űrobjektumokra, s hasonlókra. Hozzátenném ehhez még a technológiáimat is.

Említettem, hogy korábban az Általános Gépipari Minisztériumhoz tartozó ágazatban dolgoztam, műholdas rendszereket, űrkutató műszereket terveztünk. Most kifejezetten az említett célok érdekében végzek hasonló jellegű tevékenységet. Hogy önállóan is folytathassam a munkát, bejegyeztettem egy újabb, űrhajók építésével kapcsolatos áruvédjegyet. Különleges eljárásokat dolgozok ki űrkutatási műszeripari területen, hogy elősegítsem olyan kérdések megoldását, melyek az emberek életét határozottan új, minőségileg más szintre emelik – az örök élet szintje ez. Módszereim nem csupán lokális, földi szinten alkalmasak erre, de lehetővé teszik a kozmikus tér ellenőrzését is.Mindezek miatt úgy gondolom, e folyamatban tudatosan, jóindulatúan, saját akaratából részt kell vennie minél több embertársamnak. Akkor ez valóban egy örömteli közösségi módszerré válhat, mely objektíven is különbözik más megoldásoktól, különleges tulajdonságainak köszönhetően: öröm, jóindulat, pozitív cselekedetek. Nyilvánvaló minőségi különbség ez, olyan jellegű, mint azt az előzőekben vázoltam.

Kérdés: Alkotó munkásságának egyik legújabb eredménye e készülék, a PRK-1U, mit magával is hozott. Mire hat, mire alkalmas a berendezés?

Grabovoj G.P.: A PRK-1U-t, az örök életre irányuló koncentráció-fejlesztő eszközt két szabadalmamra támaszkodva fejlesztettem ki. Az egyik szabadalom „A katasztrófa-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze”, a másik pedig „Az információ-átadás módszere”.

A szabadalom lényege: az ember bioszignált generál, azt az optikai eszközökre irányítja, az optikai eszközök pedig felerősítik a jelet. „Az információ-átadás módszere” szabadalmamban leírtak szerint a rendszer úgy működik, hogy a jel gyakorlatilag azonnal, késés nélkül továbbadódik, a hatás pedig felerősödik; vagyis a második hatás szinte egyidejű az elsővel. Ennek köszönhetően jóval magasabb szintre kerül az irányító energia (egyébként pont ez felel meg a kvantumugrás fogalmának, a magasabb energiaszintnek), ezáltal hatékonyabbá válik az emberi gondolat, felgyorsul a gondolkodásunk; s mint gyakorlati eredményeink mutatják, irányító tisztánlátás alakul ki az emberekben. Az irányító tisztánlátás különleges vonása abban rejlik, hogy az ember nem csupán látja azt, ami nagy távolságra van, s szemeinkkel nem észlelhető, hanem akaraterejével képes egyidejűleg jobb irányba is terelni azt, az örök élet, az örök fejlődés irányába. Hasonló módon fejlődik az irányító prognosztizálás is, ez a jövő eseményeivel kapcsolatos.

Jelentős javulások észlelhetők azokban az eseményekben, melyeket szellemi szférájában és fizikai szinten is kezel az ember; beleértve az emberi szervezettel kapcsolatosakat is.

A készülék módosított változatát egészségügyi alkalmazások céljaira fejlesztettem ki. Ebben alacsonyabb szintű tudati koncentráció is elegendő, működése viszont automatizáltabb, s szélesebb körű optikai megoldásokat hasznosít. E módosított berendezésnek van egy újabb, még magasabb szintet indító kapcsolója is (már a megvalósítás szakaszában jár a fejlesztés). Ez pont a kvantumugrás szintű feladatoknak felel meg, megfelelő műszaki eszközökkel segíti a kvantumugráshoz szükséges precíziós rendszer működését. 40:18 Alkalmazom továbbá a számsoros rendszereket is; ez egy másik újítás: a lencsék mellett számok jelennek meg. Ezek együtt alkalmazhatók azokkal a számsorokkal, melyeket a különböző irányítási módszerek kapcsán korábban publikáltam.

És természetesen egyszersmind önálló, az optikai résszel együttműködő irányító szintekként is működnek ezek – hiszen a jövő technológiájáról beszélünk.Még ha megszűnik is az elektromágneses teret biztosító áramellátás (például kiég a tápegység), akkor is végtelen üzemben, örökké működik a rendszer.

A számsoros rendszerek és az optikai rendszerek együttes alkalmazása biztosítja azt az adott kvantummechanikai szintet, mely lehetővé tesz a felhasználónak a munka folytatását, hogy örök időkre hatékonyak maradjanak a cselekedetei, elérhető legyen számára az öröklét. Ezért tartom ezt új szintű, új generációs technikának, melynek segítségével feladatainkat olyan körülmények közepette is elvégezhetjük, amikor végtelen mennyiségű energiára van szükségünk, valamint tudnunk kell ezt az energiát, ezt a hatást az emberi Tudattal irányítani. A berendezés programjának egyik eleme: amint az ember megtanulta azt tenni, amiben a készülék segíti, egyszerűen továbblép a fejlődés következő szintjére. Az előző szint pedig, melyet a berendezés segítségével elsajátított, már személyes irányító szerkezetként marad meg benne. A készülék tehát szellemi edzőpadnak is tekinthető, mellyel elsajátíthatóak az örök élet feladatainak megoldásához szükséges készségek. Szóval, mint mondottam, fölöttébb hasznos a készülék azoknak is, akik elértek már bizonyos szintű fejlettséget. Bizonyos vagyok benne, hogy ők is hatékonyan alkalmazhatják. Most dolgozom például a továbbfejlesztett, módosított változattal: újabb kapcsoló a készülék működésének felgyorsítására, számok láthatók…

Nos, az egyéni jellemzők beállítása során vettem észre, hogy amikor a készülék leírását olvassák, egyúttal fejlődnek szellemileg, egyre több erőforrást is felhalmoznak magukban. Így viszont lehet növelni a berendezés erőforrásait is: újabb változókat adhatok meg az elektromágneses térre, módosíthatom az optikai összetevőket, hogy növeljem a teljesítményt; stb. S ahogy az említett beállítás, behangolás befejeződik, máris jóval nagyobb teljesítményű eszköz marad a felhasználónál, amivel később, egyénileg is sokkal gyorsabban tanulhatnak majd.

Természetesen mindez nem puszta véletlen: gyűlnek az adatok, mind hasznosabb statisztika segít a továbbfejlesztésben. A cél, hogy minél kevesebb egyéni beállítással is, gyakorlatilag egyetemesen üzemeljen a berendezés. Ezért állítható bizton, hogy bárki használhatja a standard, elsődleges beállításokkal is, ezért alkalmazhatja hatékonyan gyakorlatilag mindenki. Már több mint egy éve dolgozunk a készülékkel, s eddig nem volt egyetlen negatív tapasztalatunk sem. Nagyon sok visszajelzés érkezett arról, hogy jól alkalmazható pontosan az említett irányítási területeken, fejleszti az irányító tisztánlátást, az irányító előrejelzést, a fiatalít. Szintén nagyon jó eredményeket kaptunk az események, bármely esemény irányíthatóságáról.

Az adatok megtekinthetők a hivatalos honlapon is, mint bármely más tudományos rendszer esetében, aminek megvannak a tudományos és műszaki alapjai, a szabadalmak, a konkrét, emberek százai által beküldött eredményei. Mindez publikus, s immár nyugodtan elmondható, hogy a módszer tökéletesen biztonságos, nem gerjeszt semmilyen káros mezőt, lehetővé teszi a végtelen fejlődést. Segítségével nagyon gyorsan megszerezhetők azok a készségek, melyek az örök élet feladatainak (beleértve a kvantumugrás feladatait is) megoldásához szükségesek.

Kérdés: Be tudná mutatni a nézőknek a készüléket, figyelembe véve az Ön különleges adottságait is? Hogyan kell programozni, beállítani? Hogyan működik?

Grabovoj G.P.: Természetesen. A készülék beállításakor, amikor a felhasználó egyéni vonásaihoz igazítjuk, irányító tisztánlátást alkalmazok. Figyelem, mi történik, milyen kölcsönhatás alakul ki a készülék használata során, milyen kérdések merülnek fel.  Most például a kölcsönhatásokra ügyelek. Először is az örök élet szintjére, mely születésétől fogva megvan az emberben. Figyelemmel kísérem, milyen fejlődés tapasztalható a következők során, mikor bizonyos időt dolgoztunk már önállóan is.  Kiderül, hogy ez a szint, az örök élet egy adott szférája, mely születésekor már az emberben van: szegmenseitől függően, a test különböző területein nem egyformán jelentkezik. Vegyük például a gerincoszlop ágyéki területére összpontosuló szférát! Innen, a szférától a fény keresztülhatol a testen. S az örök élet anyagát, amit a készülék generált, kezdem geometrikusan összekapcsolni azzal, ami az ember születésének elsődleges szintjéből származik – ez való Istentől, ezt teremtette Isten.

Amikor a két fény összefonódik, egybeér, akkor látjuk, hogy az örökkévalóság fényének e kapcsolódási szintje, ahol összeér az emberből és a készülékből jövő: ez az a pont, itt az feladat, melyhez irányító tisztánlátás szükséges, hogy minél gyorsabban, zökkenőmentesen és pontosan menjen végbe az összefonódás.

Kérdés: Beszéltünk már a kvantumfolyamatról. Ebben, a kvantumugrás egyetemes folyamatában, játszik-e valamilyen szerepet az Ön készüléke?

Igen. Mint említettem, ha a hagyományos fizika nézőpontjából indulunk ki, melyben a kvantumugrás egy másik energiaszintet jelent, úgy, annak megfelelően, itt pontosan az energiaszint növekedése, az új energiaszintre kerülés az, melyet a kvantumugrás struktúrája valósít meg, ha az örök élet elérése szempontjából tekintjük.

Vagyis a kvantumugrás nagyon sokféle, bonyolult mechanizmusainak feltételei közepette a készülék biztosítja azt a pontos programot, mely gyors eredményekhez vezeti az embert. Bizonyos esetekben az ember pont a berendezés segítségével sajátíthatja el azokat az alapvető irányító megoldásokat, melyekre sürgős szüksége lehet a kvantumugrás körülményei közt. Pontosan ezt a feladatot hajtja tehát végre, amikor a kvantumugrás során mindenkinek része lesz az örök életben, az örök fejlődésben.

Kérdés: Még mindig a kvantumugrásnál maradva: mit tanácsolhatnánk az embereknek, hogy a lehető legjobban, harmonikusan vészeljék át a helyzetet?

Úgy vélem, az embereknek arra kell ráhangolódniuk, azt kell célul tűzniük maguk elé, hogy az örök életet kell elérni, neki és mindenki másnak is. Örök élet önmagunknak, örök élet mindannyiunknak, jelen fizikai testünkben: ez legyen a cél. Ha erre összpontosítunk, azzal nem csak a kvantumugrással kapcsolatos kérdéseket oldjuk meg, hanem a fejlődés következő szintjén felmerülő, más jellegű problémákat is. Például, miután elértük az örök életet, új fejlődés, új feladatok jelentkeznek az ember előtt; egyre többen szembesülnek is már ezzel.

S ezzel el is jutottunk oda, hogy ehhez, meglátásom szerint, nagyon fontos az a technológiai megoldás, mely segítségünkre lehet ekkor. A kvantumugrás során nő az energiaszint, de e folyamatot tudnunk kell szabályozni. Ehhez megfelelő és pontos eljárás kell. Tanításom pontosan ezt a módszert segít elsajátítani, a PRK-1U koncentráció-fejlesztő készülék pedig az energianövekedés folyamatának pontosságát biztosítja. Pontosság, precizitás nem általánosságban véve, hanem kifejezetten azokban a struktúrákban, azokban a vibrációkban, melyek örök életet adnak.

Tanácsom tehát a következő: először is, mindenben és feltétlenül követni az örök élet eszméjét; másodszor pedig, alkalmazni Tanításom technológiáit, műszerest és oktató jellegűt, hogy szüntelenül, minden pillanatban a gyakorlatba is átültethessük azt.

Kérdés: A cél tehát az, hogy a kvantumugrás folyamata során minél többen eljussanak a fejlődésnek erre az új, magasabb szintjére. Mit tegyünk, milyen rendszabályokat kövessünk, hogy valóban minél többeknek sikerüljön?

Többször is szóba került már, hogy ez mindannyiunk feladata, mindenkit érint. Az emberek fő feladata: átadni tudásukat másoknak is. Azon túlmenően, hogy saját, személyes eredményekkel büszkélkedhet, másokkal is törődnie kell. Elsajátította a technológiát.

Megvan benne a kellő ösztönző erő: van ideje, ideológiailag felkészült, a fejlődés egyetlen természetes lehetőségének tartja, stb. Kiforrott világnézetét, mely, mint tárgyaltuk, valóban helyes is, legyen hát képes továbbadni másoknak is! Mindenki kötelessége ez: továbbadni másoknak; megtanulni, hogyan adjuk tovább örökké – ez az a feladat, mely mindannyiunkra vár.

 És a legutolsó, legfontosabb téma, ami így hangzik: Ön az örök életű fizikai testről beszél: hogyan lehet ezt elképzelni és hogyan lehet ezt elérni?

Örök élet a fizikai testben – a tudás paradigmái szerint semmiféle különleges problémát nem jelent. Miért? Ha megtanuljuk a tudaton keresztül helyreállítani a szöveteket, irányítani az eseményeket-  melyek már nem hordoznak alapvető károkozásokat –  akkor világos, hogy ezek örök életet biztosítanak az örökké létező Kozmoszban, az örök Földön, stb.

Ezért az örök életű fizikai test szemszögét nézve, ha még ehhez hozzátesszük Isten, az egész Világ Teremtőjének a cselekedetét is, és mi hasonlóan cselekszünk, akkor gyakorlatilag kontrollálni tudjuk az egész külső világegyetemet, azaz a kozmikus fizikai teret is.

Ebből következik, hogy az ember belekezdve konkrét érezhető dolgokba, – pl. meggyógyul, másoknak segít, a PRK-1U-hoz hasonló műszaki eszközöket épít, amelyek az örök életet biztosítják. Egyesítve  az Isteni szellemi cselekedetet eme technológiákkal – az örök élet garantálva van, függetlenül a kozmikus tér fejlődésének struktúrájától és függetlenül még attól is, hogy amennyiben megvan az Isteni szinttel a kapcsolat, hogyan fejlődik a szellemi szféra, mennyire gyorsan. Meg kell érteni, hogy az örök élet biztosítása mindenhol  meg kell történjen, az élet ténye miatt.

Amikor a fejlődés így halad, akkor jelenik meg egy minőségileg új szint. Akkor nyilvánul meg, amikor sok ilyen ember lesz, sőt ők szellemileg különböző élet-struktúrákkal rendelkeznek.  Más élő teremtmények is elkezdenek örökké élni, egyszerűen azért, mert a világ ilyenné vált.

Ezért éppen ez a bizonyos – fogalmazzunk pontosan – Isteni szint biztosítja ezt. Így ezt egyidejűleg szintén meg kell ismerni. Ezzel kapcsolatosan Tanításomban megtalálható a tudomány és a vallás, azaz a vallásos és a tudományos megismerés  – ezek az örök élet egyenértékű megismerési és megvalósítási rendszerei.

Van-e már információja arról, akik örökké él?

Igen, van. Azt veszem észre, hogy a technológiáim szerint tanuló tanítványaim között egyre többen vannak, akik az örök élet tudatának nézőpontjából már teljesen el vannak látva információval és technológiákkal. Nekik már semmilyen problémát nem okoz örökké élni. Ahogy már említettem, itt mindenkiről szó van, nem egyesekről, és nemcsak néhány emberről vagy millióról, általában véve mindenkiről. Ezért fontos annyira fejleszteni a szellemi  megismerés szféráját, a tiszta, fényes lakonikus tudást, ahol már kimondhatóvá válik: az Isteni tudást összevegyítjük a mindennapos gyakorlatunkkal, technikáikkal, amelyek az örök életet biztosítják.

Ekkor mondhatjuk, hogy ennek a folyamatnak az átvitele minden ember számára – helyes megközelítésben – már nem annyira hosszú idő.

Változások korát éljük. Erről már volt szó. Nyugtalanság, bizonytalanság. Ön egy globális kvantumugrásról beszél. Van-e valamilyen javaslata, amit az emberiségnek át kíván adni?

Minden embernek az örök életet kívánom. Ugyanúgy javaslom ezt, mint a tanulás rendszerét, amit gyerekkortól kezdünk el az iskolában. Vagyis ezzel is speciálisan foglalkozni kell, időt szánva rá. Jobb napi szinten belemerülni, úgy mint bármely, az élethez feltétlenül szükséges megismerési rendszerbe.

Ahhoz, hogy az embernek legyen mivel foglalkoznia, először is megvannak a képességei azok, önmaga vagy ennek a folyamatnak a fejlesztésére. S természetesen ezt a Tanításom mindenkinek lehetővé teszi, aki olvasni tud. Mert a Tanítás szövegformában van, amit legnagyobbrészt diktafonra mondok. azaz élőszóként fogják fel. Amikor így felmondom, megnézem a jövő információját, s úgy helyezem el a szavakat, frázisokat, hogy azok az örök életet biztosítsák mindenkinek. Ezért bárki aki hallgatja, megtalálhatja magának azt az eszközt,  módszereket, készségeket, amelyek a Tanítás szövegei alapján az örök élet technológiáinak az elsajátítását teszik lehetővé.

Habár, igen, a világon sok jelenlegi és jövőbeli probléma van, javaslom a Tanításom tanulmányozását, mert fejlődik az irányítói tisztánlátás és az előrejelzés képessége, így lehetővé válik az események irányítása. Továbbá ezen képességekkel megvizsgálható az oktatás kezdetének összeállítása,  vagy a tökéletesen pontos események előrejelzése is.

Tudjuk, hogy az információ ismerete, mi több, a kijavítás képessége a következő irányítások által :a tudat makroszabályozása általi egész világot érintő irányítás, vagy valamely fizikai cselekedet általi irányítás; ezek segítségével az előttünk álló feladatok megoldhatóak.A tanítás eszköztára megadja a teljes tárházát annak, mit is kell csinálni. Amiről a Tanítás szól, az maga a biztosítás arra, hogy más rendszerek mélyebb megismerését segítse, és ellenkezőleg is.  Úgy vélem, hogy mindezek lehetővé teszik az örök élet elérését. Javaslatom tehát: rendszerszintű oktatás, Tanításom apparátusának, műszaki eszközeinek, mint a PRK-1U-nak a  felhasználása. És természetesen a saját fejlődésünk.

Nagyon köszönöm az interjút. Sikereket kívánok ennek a valójában összetett feladatnak a megvalósításában. Mindenekelőtt pedig az ehhez szükséges erőt is kívánom! Nagyon köszönöm, amit az emberiségért tesz!

Én jómagam is nagyon hálás vagyok ennek az örök élet vonatkozásában jól összeállított interjúnak, beszélgetésnek az elkészítéséért. Mindenkinek köszönöm az ebben való közreműködést. Szeretném megjegyezni, hogy lehetőségeimhez mérten, saját tetteimmel és közös erőfeszítésekkel mindenkinek az örök életet biztosítjuk. Mindenki részvétele fontos, minden egyes emberé, s mindenki a saját helyén részt vesz eme folyamatban. Ennek megfelelően, úgy vélem, mindenkinek egyenlően biztosítjuk az örök életet, meglehetősen gyorsan. Bizonyos feltételek mellett, amikor ez a folyamat a közeljövőben elkezdődik, – úgy vélem, hogy már elég gyorsan , tisztán és élesen látható ez tudományos, objektív kritériumok alapján is.

 Gyakorlatilag világosan látható, hogy eme folyamatban mindenki részvétele egyedi és kötelező. Úgy vélem, ideje ráhangolódni egy közös részvételre, függetlenül attól, éppen milyen folyamatban zajló ügyeink vannak. Ha megnézzük, én már egy jó ideje ezen dolgozok, de mindenki, aki épp most kezd el ebbe az irányba tevékenykedni, részt tud vállalni – és ez felbecsülhetetlen.

Észre kell venni: az örök élet mindenki közös ügye.

Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen.

Kedves nézőink! Hallhatták, hogy egy globális kvantumugrásról beszélünk, egy folyamatról, amelyből mindenki ki tudja venni a részét. Önállóan lehetőségeihez képest, akarja-e vagy nem. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.

Megvan a lehetőségük, hogy nagyszerű tudást és technikát kapjanak a Thailandi Projekt keretein belül. A Thailandi Projekt információi láthatóak (tanfolyami, rendezvényi jelentkezések).

A továbbiakban mindenki maga eldöntheti, hogy akar-e ebben a globális folyamatban résztvenni, avagy nem. 

Köszönöm a figyelmet, a legközelebbi viszontlátásig.

Interjú Grigoirj Grabovoj Petroviccsal

Forrás http://quer-denken.tv/interview-mit-grigori-grabovoi/

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.